เกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถกอพิบูลย์ไดร์วิ่ง

กอพิบูลย์ไดร์วิ่งเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บนความตั้งใจของบรรดาทีมงานที่ ต้องการให้กอพิบูลย์ไดร์วิ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถระดับแนวหน้าของเมืองไทยและได้มาตรฐานสากล พร้อมกัน นี้เรายังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ด้วยการผลักดันให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนรุ่นใหม่มีสติ มีน้ำใจและความรับผิดชอบในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงนี้ จะส่งผลให้การสัญจรบนท้องถนนเกิดความปลอดภัยและมีระเบียบมากขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่มีผู้ ขับขี่ที่ใส่ใจในกฏระเบียบจราจร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนในสังคม และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้