โรงเรียนสอนขับรถกอพิบูลย์ไดร์วิ่ง

อบรมทฤษฎี ปฎิบัติ สอบ ครบในที่เดียว 

เปิดบริการทุกวัน 8.00 - 19.00 น.
ฝึกสอนโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์
ผู้เรียนสามารถเลือกวันเวลาได้

สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 086-345-8682 , 0972329658

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์-รถจักรยานยนต์พร้อมสอบขอรับใบขับขี่

  • รถยนต์เกียร์ออโต้ (5,500 บาท)
  • รถยนต์เกียร์ธรรมดา (6,000 บาท)
  • รถจักรยานยนต์ (2,000 บาท)

ทุกหลักสูตรแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 5 ชม. ปฏิบัติ 10 ชม.
*** เมื่ออบรมครบตามหลักสูตรสามารถสอบที่สนามสอบของกอพิบูลย์ไดร์วิ่งได้เลย

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชน (A Copy of Passport, Work permit)
2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) (Medical Certificate)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (1" Photo)

เกี่ยวกับกอพิบูลย์ไดร์วิ่ง

กอพิบูลย์ไดร์วิ่งเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บนความตั้งใจของบรรดาทีมงานที่ ต้องการให้กอพิบูลย์ไดร์วิ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถระดับแนวหน้าของเมืองไทยและได้มาตรฐานสากล พร้อมกัน นี้เรายังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ด้วยการผลักดันให้ผู้ใช้รถใช้ ถนนรุ่นใหม่มีสติ มีน้ำใจและความรับผิดชอบในการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อมั่นในความตั้งใจจริงนี้ จะส่งผลให้การสัญจรบนท้องถนนเกิดความปลอดภัยและมีระเบียบมากขึ้น จนในที่สุดเกิดเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่มีผู้ ขับขี่ที่ใส่ใจในกฏระเบียบจราจร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนในสังคม และลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลง ได้

จากใจทีมงาน

ทางทีมผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่มีความตั้งใจจริงในการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรการอบรมนี้จะสามารถช่วยให้ทุกท่าน ใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวินัยและสติ ซึ่งจะนำมาซึ่งความปลอดภัยบนท้องถนนและทำให้สังคม ไทยของเราน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปได้

Our Gallery